Polityka Cookies Masil

POLITYKA PLIKÓW COOKIES MASIL.BHPSOFT.PL

 

I. DEFINICJE.

1. Administrator Danych Osobowych – Karol Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MASIL OUTSOURCING KAROL MAZUR” ze stałym miejscem wykonywania działalności pod adresem: Strzegomska 42B, lok. 6.16, 53-611 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8941131750, REGON: 931963663, adres e-mail: biuro@masil.pl

2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony internetowe, które odwiedzasz i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz ze Strony internetowej Administratora. Informacje zawarte w plikach Cookies są niezbędne aby strona działała prawidłowo, przy czym pliki te są zaszyfrowane, co uniemożliwia udostępnienie plików osobom nieupoważnionym. Informacje zebrane w plikach cookie może odczytać Administrator oraz jego kontrahenci (ze względów technicznych).

3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca witrynę www.masil.bhpsoft.pl

5. Strona internetowa – www.masil.bhpsoft.pl wraz z podstronami.

 

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES.

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Pliki Cookies są wykorzystywane jedynie w zakresie wyrażonych na nie zgód przez Użytkownika.

3. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych, funkcjonalnych, reklamowych.

4. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

5. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

6. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

7. Ze względu na źródło pochodzenia danych plików Cookies Administrator korzysta z:

a) Cookies własnych: pliki generowane przez witrynę oraz na niej umieszczane przez Administratora (przykładowo: niezbędne),

b) Cookies podmiotów zewnętrznych: to informacje pochodzące z zewnętrznych serwerów, np. reklamowych, dostawców usług nawigacyjnych (mapy lub wyszukiwarki). Tego typu pliki pozwalają na ocenę skuteczności działań reklamowych i projektowanie działań z tym związanych, zgodnie z preferencjami użytkownika (przykładowo: analityczne).

8. Pliki Cookies dzielimy ze względu na pełnioną przez nich funkcję na Stronie internetowej:

9. W przypadku wyrażenia zgody na zainstalowanie plików analitycznych oraz marketingowych/reklamowych dane osobowe Użytkownika w postaci plików cookies mogą zostać przekazane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi Google Ireland Ltd. Co do zasady dane te przetwarzane są na serwerach irlandzkich. Niemniej podmiot dostarczający te narzędzia może zostać zobowiązany do przekazania danych do państw trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na niego przez przepisy prawa.

10. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki Cookies z przeglądarki.

 

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES.

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

3. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej znajdują się odnośniki do informacji dotyczących usuwania plików Cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

5. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

 

IV. INFORMACJA O WYKORZYSTYWANYCH TECHNOLOGIACH OD DOSTAWCÓW

Google Analytics - Narzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników, Google Ireland Limited, https://analytics.google.com/

Pliki Cookies połączone z narzędziem: _ga; _gid…..

 

V. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

_ga Plik odpowiedzialny za funkcjonowanie narzędzia Google Analytics, Zewnętrzny, https://analytics.google.com/ , Analityczny czas wykorzystywania: 2 lata